Startsida / Registerbeskrivning

Registerbeskrivning i enlighet med 10 § i personuppgiftslagen (1999/523)

1. Registeransvarig

Snack Food Oy Finland
Merimiehenkuja 7 b, 01670 Vantaa.
Tel. 0207 343 930
info@snackfood.fi

2. Registrets namn

Snack Food Oy Finlands användarregister för kunder, kampanjer, tävlingar och onlinetjänster. Utgivningsdatum 19.1.2016.

3. Syfte med behandling av personuppgifter

Registerinformation kan användas

 • att genomföra kampanjer och tävlingar och att dela ut priser
 • att identifiera kunden eller deltagaren och upprätta en kundrelation eller annat avtalsförhållande
 • att implementera tjänsten och att hantera och utveckla kundrelationen
 • att tillhandahålla, implementera och underhålla SnackFood Oy Finlands elektroniska tjänser
 • att marknadsföra SnackFood Oy Finlands produkter och tjänster
 • att utveckla kundservice och affärer
 • för analytiska och statistiska ändamål
 • för utbyte av meddelanden mellan tjänsteadministratören och användaren av webbplatsen samt för andra liknande ändamål

Registerdata kan användas för direktmarknadsföring, om den registrerade inte har förbjudit användningen av uppgifterna för direktmarknadsföring av den registeransvarige.

4. Registrets informationsinnehåll

Registret kan till exempel innehålla följande information:

 • förnamn och efternamn
 • kontaktinformation som adress och telefonnummer
 • e -postadress och annan inloggnings- eller registreringsinformation,
  kundrelationsinformation som fakturerings- och betalningsinformation, produkt- och orderinformation, kundfeedback och kontaktinformation samt lotteri- och tävlingssvar och deltagarinformation
 • namnet på företaget eller organisationen som representeras av användaren av tjänsten, företagets eller organisationens kontaktuppgifter, positionen i företaget eller organisationen
 • eventuella tillstånd och samtycken
 • eventuella förbud mot att avslöja eller använda informationen på användaren av tjänsten för direktmarknadsföringsändamål
 • information om implementering av kommunikation och information om användning av tjänster
 • all intresseinformation som tillhandahålls av kunden eller användaren
 • all annan information som samlats in med samtycke från kunden eller användaren

Informationsinnehållet i registret kan variera från kund till kund och användare till användare beroende på hur och vilka tjänster som används.

5. Lagbundna informationskällor

Uppgifterna om den registrerade erhålls regelbundet från kunden eller användaren själv när han informerar den registeransvarige om sina uppgifter i samband med deltagande i ett kundevenemang, en kampanj eller tävling eller när han använder tjänsterna från den personuppgiftsansvarige.

Webbplatstrafik och annan allmän anonym information övervakas genom analyser och cookies eller annan liknande teknik.

6. Lagbundna avslöjanden och överföringar av data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Registraren får inte avslöja registerdata utan den registrerades samtycke annat än inom de gränser som tillåts och krävs enligt lag. Registansvarige ska inte lämna ut registerinformation till andra företag för deras direktmarknadsföringsändamål.

Den registeransvarige kan avslöja registerdata för tredje part, som den registeransvarige använder för att utföra uppgifterna i enlighet med syftet med registret för den registeransvariges räkning.

Annan behandling av data kräver samtycke från den registrerade eller är baserad på en uttrycklig lagbestämmelse.

Data kommer inte att överföras utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

7. Registersäkerhetsprinciper

Registerinformationen kommer att hållas konfidentiell. Endast anställda som har rätt att behandla användar- eller kunddata för sitt arbete har rätt att använda systemet som innehåller registerdata. Varje användare har ett användarnamn och lösenord till systemet.

Informationen samlas in i databaser som skyddas av brandväggar, lösenord och andra tekniska medel. Databaserna och deras säkerhetskopior finns i låsta utrymmen och kan endast nås av vissa förutbestämda individer. Servrarna är mycket säkra.

8. Inspektionsrätt

Enligt 26 § personuppgiftslagen har användaren av tjänsterna rätt att kontrollera vilken information som rör honom eller henne som har lagrats i registret eller att det inte finns några uppgifter om honom eller henne i registret.

Begäran om verifiering måste lämnas skriftligen och undertecknas till den registeransvarige.

Om det finns fel i de registrerade uppgifterna kan den registrerade lämna in en begäran till den registeransvarige om att rätta till felet.

9. Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla personuppgifter om honom / henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring, samt för marknads- och opinionsundersökningar, samt för personlig registrering och släktforskning.

Vid förbud, vänligen kontakta kontaktpersonen för den registeransvarige i avsnitt ett.