Droppbricka

Droppbrickan placeras i hållaren på apparatens framsida. Skålen skyddar bordsskivan från klått. Droppbrickan ska tömmas och sköljas med rent vatten med några dagars mellanrum.

Information
  • Droppbricka för Mini gel och Smoothie maskin
Ta kontakt