Etusivu / Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Snack Food Oy Finland
Merimiehenkuja 7 b, 01670 Vantaa.
Puh. 0207 343 930
info@snackfood.fi

2. Rekisterin nimi

Snack Food Oy Finlandin asiakas-, kampanja-, kilpailu- ja verkkopalveluiden käyttäjärekisteri. Laatimispäivä 19.1.2016.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käyttää

 • kampanjoiden ja kilpailujen toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi
 • asiakkaan tai osallistujan tunnistamiseksi sekä asiakassuhteen tai muun sopimussuhteen perustamiseksi
 • palvelun toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi ja kehittämiseksi
 • SnackFood Oy Finlandin sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi
 • SnackFood Oy Finlandin tuotteiden ja palveluiden markkinointiin
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
 • analysointi- ja tilastointitarkoituksiin
 • palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon sekä muihin vastaaviin käyttötarkoituksiin

Rekisteritietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin, mikäli rekisteröity ei ole kieltänyt tietojen käyttämistä rekisterinpitäjän suoramarkkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää esim. seuraavia tietoja:

 • etunimi ja sukunimi
 • yhteystiedot, kuten osoite ja puhelinnumero
 • sähköpostiosoite ja muut mahdolliset kirjautumis- tai rekisteröintitiedot,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä arvonta- ja kilpailuvastaus- ja osallistumistiedot
 • palvelun käyttäjän edustaman yhtiön tai yhteisön nimi, yhtiön tai yhteisön yhteystiedot, asema yhtiössä tai yhteisössä
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • palvelun käyttäjän mahdollisesti antama kielto koskien tietojen luovuttamista tai käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot
 • asiakkaan tai käyttäjän mahdollisesti antamat kiinnostus-tiedot
 • mahdollisesti muut asiakkaan tai käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Rekisterin tietosisältö voi vaihdella asiakas- ja käyttäjäkohtaisesti sen perusteella miten ja mitä palveluja käytetään.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta tai käyttäjältä itseltään hänen ilmoittaessaan tietonsa rekisterinpitäjälle asiakastapahtumaan-, kampanjaan- tai kilpailuun osallistumisen yhteydessä tai rekisterinpitäjän palveluja käytettäessä.

Verkkosivustojen kävijämääriä ja muita yleisiä anonyymejä tietoja seurataan analytiikan ja evästeiden avulla tai muuta vastaavaa tekniikkaa käyttäen.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteritietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisteritietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa rekisteritietoja kolmansille osapuolille, joita rekisterinpitäjä käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen rekisterinpitäjän lukuun.

Muu tietojen käsittely edellyttää rekisteröidyn suostumusta tai perustuu lain nimenomaiseen säännökseen.

Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteritietojen sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä käyttäjä- tai asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Palvelimet ovat vahvasti suojattuja.

8. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisena ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisterinpitäjälle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

9. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Kieltoa koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä kohdan yksi rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön.